5942892042518528
Jollybaby 嬰幼兒安全布積木 ☝🏻早教玩具系列👶🏻幼兒安全布積木🔠🔢 💢只需$95/套,$180/2套💢 👀✋🏻感官認知對小朋友早期發展十分重要 所以比佢地玩多d不同類型益智玩具,接觸多d唔同玩具對佢地腦部🧠發展都有莫大幫助👍🏻 今日介紹呢套布積木分別係四個裝🔠,六個裝🔢,布積木上面有色彩繽紛既圖案,可以刺激寶寶大腦顏色區域,促進腦部發展🧠積木 Product #: mylittlebaby-Jollybaby 嬰幼兒安全布積木 2024-06-03 Regular price: $HKD$90.0 Available from: My Little 嬰幼兒用品店In stock